Piramit Mezar

M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen mezarın, boksör Diagoras’a ait olduğunu gösteren yazıt Marmaris Kale’sinde sergilenmektedir. Piramidal yapısıyla Dünyanın 7 harikasından biri olan Halikarnas Mozolesinin küçük bir prototipi niteliğindedir.

Akropolün kuzeyinde ulaşılması zor bir yükseltiye kurulu olan bir mousoleum bulunmaktadır. Piramit Mezar olarak adlandırılan bu yapı 1990 yılında anıt eser olarak tescil edilmiştir.

Mezarın güney tarafındaki küçük bir terastan daha büyük bir terasa çıkan bir merdiven bulunmaktadır. Mezar odasının duvar örgüsü kaba işlenmiş poligonal taşlardan oluşmaktadır. Uç noktası düzeltilmiş dik piramit biçimindeki bir çatı, kübik mezar yapısının tavanını örtmektedir. Mezar yapısının kireçli beyaz bir sıva ile kaplı olduğu tespit edilmiştir. Piramidin tabanındaki pervaz üzerinde dört oturan aslan izine rastlanmıştır. M.Ö.  4- 3. yy.’a tarihlenen mezarın girişi üzerindeki 8 sıra yazıtta, aslanların burayı koruduğu yazmaktadır.

“Siz, beyaz dişli hayvanlar, bu temiz yerde durun. Ben, en yüksek yerde durup bir hainin gelmemesi ve zarar vermemesi için nöbet tutacağım. Çünkü bu savaşta ölmüş Diagoras adlı bir adamı, adını babasının Aristomacha koyduğu tanrıçaya benzer karısının mezarıdır. O, mükemmel çocukları ve iffetli fikirleriyle bilinirdi.”

Kentin limanı bu gün bir takım yapı kalıntılarıyla birlikte deniz suları altındadır. Bu alanda 3 yapı belirgin durumdadır. Depo yapısı olarak tanımlanan ve bölümlere ayrılmış olan dikdörtgen bir yapı, kare şeklinde olan, duvarları günümüze kadar ulaşan ve kule olarak tanımlanan yapı ve liman idaresi olarak kullanıldığı tahmin edilen büyük bir yapının kalıntıları mevcuttur.

Antik kentte şu ana kadar saptanan en az beş evreden bahsetmek mümkündür. Duvar işçiliği ve taş tekniğine dayanılarak 4 tanesi birbirinden ayrılmaktadır. Bizans, Helenistik, Arkaik ve Kyklob (geç bronz- erken demir) duvarlarının kullanıldığı dönemlerdir. İlk yerleşme dönemlerinde, kentte üç alandan bahsedilebilir. Aşağı kale, yukarı kale ve batı yamaçtaki yerleşmelerdir. Yukarı kalenin duvarları bazı yerlerde 8m.’lik bir yüksekliğe ulaşmaktadır. Bu alan haricinde kuleye rastlanmaz. Yerleşimlerin son aşamasında yani Bizans döneminde yukarı ve aşağı kale daha yoğun kullanılmıştır.

tr_TRTürkçe